1996-ban diplomáztam angol-magyar nyelvtanári szakon. Ezt követően az EKE Gyakorlóiskolájában, majd a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola és Gimnáziumban tettem szert gyakorlati tapasztalatra, ahol különféle korosztályt képviselő diákokat tanítottam a kisiskolás gyerekektől az érettségiző fiatal felnőttekig.

Később nyelviskoláknál céges tanfolyamokon kiscsoportos kereteken belül, illetve one-to-one struktúrájú órák tartásával folytattam az angol oktatását. Ez új típusú kihívást jelentett számomra, mert tanítványaim egytől-egyig munka mellett igyekeztek, maximális alázattal, lelkesedéssel, kitartással és szorgalommal elsajátítani az idegen nyelvet, s legtöbb esetben azt valamilyen szintű vizsgával zárni. Ekkor csöppentem bele a felnőttoktatás világába, amely merőben más követelményeket támasztott velem szemben az addig alkalmazott pedagógiai módszereim tekintetében, mint az azt megelőző időszak. Ez speciális metodikát, didaktikát igényelt. Izgalmas, tanulságos és meghatározó periódusa volt ez a pályámnak, mert a felnőttekkel végzett közös munka egy semmi máshoz nem hasonlítható varázslatos érzéssel tett gazdagabbá, amit azóta is tapasztalok a jelenlegi felnőtt tanítványaimnak tartott óráimon.

2001-ben a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Angol nyelvvizsgáinak akkreditált vizsgáztatója lettem, majd a következő évben a City & Guilds Access Certificate in English Language Teaching bizonyítványát szereztem meg.

Még ugyanebben az évben City& Guilds Interlocutor képzésen vettem részt, ahol kérdező vizsgáztató minősítést szereztem.

Ma már a LanguageCert vizsgák a City & Guilds utódai, miután a PeopleCert Qualifications Ltd.  nevű angol cég megvásárolta a City & Guilds angol nyelvvizsgák szellemi tulajdonára vonatkozó jogát, s azóta LanguageCert néven biztosítja nemzetközileg is a City & Guilds vizsgák működési folytonosságát.

2002-ben létrehoztam saját cégemet, melynek fő profilja a nyelvoktatás, illetve a fordítás, tolmácsolás, s azóta magántanárként dolgozom, s gyakorlom  hivatásomat nap, mint nap.

Diákjaim zöme a tanulási folyamat végére valamely általános vagy üzleti típusú nyelvvizsga megszerzését, illetve a kétszintű érettségi vizsgák letételét tűzik ki célul, melyek sikeréhez legjobb szakmai tudásommal igyekszem hozzájárulni.

Back To Top